Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:
 

Marieken Monteny
MM Creations-Sieraden
Bospolderstraat 48
2912 PE Nieuwerkerk aan den IJssel

 
Wij verzoeken u het product indien van toepassing in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten binnen Nederland maximaal € 3,84 voor brievenbuspost of € 6,75 zullen bedragen voor pakketpost. Voor EU landen maximaal € 5,25 voor brievenbuspost of €13,00 zullen bedragen voor pakketpost.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Zakelijke klanten. (een wederpartij die een natuurlijke persoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf)